HMI Proface GP2500

HMI Proface GP2500

HMI Proface GP2500

HMI Proface GP2500

HMI Proface GP2500
HMI Proface GP2500

Sản Phẩm

  • HMI Proface GP2500

  • Giá : Liên Hệ
  • GP2500-SC41-24V , GP2500-LG41-24V , GP2500-SC41-24V , GP-2500-LG41-24V , GP-2500-SC41-24V HMI màu 10" Kết nối được với hầu hết PLC Made in Japan

Thông tin

GP2500-SC41-24V , GP2500-LG41-24V , GP2500-SC41-24V , GP-2500-LG41-24V , GP-2500-SC41-24V 
HMI màu 10"
Kết nối được với hầu hết PLC 
Made in Japan

Ngoài ra còn các sản phẩm khác của dòng GP2500.
GP2300-LG41-24V , GP2300-LG41-24V-MBP , GP2300-SC41-24V , GP2300-TC41-24V , GP2301-LG41-24V , GP2301-SC41-24V , GP2301-TC41-24V , GP2301H-LG41-24V , GP2301H-SC41-24V , GP-2301S , GP2400-TC41-24V , GP2401-, GP2401H-TC41-24V GP2500-LG41-24V , GP2500-LG41-24V-MBP , GP2500-SC41-24V , GP2500-TC11 , GP2500-TC41-24V , GP2501-LG41-24V ,-SC11 , GP2501-TC11 , GP2301-SC41-24V , GP-2301-LG4124V , GIAO DIỆN ĐIỀU HÀNH GP2500-SC41-24V , GP2500-LG41-24V , GP2500-SC41-24V , GP-2500-LG41-24V , GP-2500-SC41-24V , GP2501-LG41-24V , GP2600-TC11 , GP2600-TC11 , GP2600-TC41-24V , GP2600-TC41-24V-M , GP2600-TC41-24V-MBP , GP2601-TC11 ,
Sửa chữa các dòng. 
AGP-3750-T1AF , FP-2600-T41-24V , FP-570-TC2124V , AGP-3750-T1AF , FNAD04AH11 , FP2600-T41-24V , FP-775-S42 , FP775-S42 

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm ưu chuộng

Máy chấm công
Giá: Liên hệ
Camera Báo Trộm
Giá: Liên hệ
Khóa từ thông minh
Giá: Liên hệ
USB sang RS232
Giá: Liên hệ
Cảm biến tiệm cận
Giá: Liên hệ
Đầu cân
Giá: Liên hệ
Loadcell Cảm biến lực
Giá: Liên hệ
HMI MP377
Giá: Liên hệ
HMI MP277
Giá: Liên hệ
HMI TP170A
Giá: Liên hệ
HMI Siemens TP170B
Giá: Liên hệ
HMI Proface GP2501
Giá: Liên hệ
HMI Proface GP2500
Giá: Liên hệ
HMI Proface GP577R
Giá: Liên hệ
HMI Proface GP570
Giá: Liên hệ
Chuyển ảnh sang chữ
Giá: Liên hệ

Tin tức nổi bật

GỌI
SMS